Debesīs tūkstoši zvaigžņu spīd, Savu tur grūti saskatīt Meklē! Roku pēc skaistākās zvaigznes sniedz, Nebaidies,
Būt divatā ar tevi, pie kamīna, kurš kvēl, gribu to izbaudīt kādreiz, lai vēlāk nebūtu
Vecums trakumam nebūs par šķērsli, vecums jau arī aiz kalniem vēl vīd, Tagad tev labākie
Ik rītu mosties Ar saules gaismu acīs, Ar ziedu smaidu sejā, Ar putnu dziesmām ausīs,
Plikumus ja vēlies baudīt, Uz jaunām meičām acis šaudīt, Tad turies, vecīt, cik vien spara,