Kas šodien tavās rokās dus. Es, māmiņ gribēju jau ļoti. Tev mīļus vārdus pateikt klusi.
Visskaistākie ir ziedi, ja rasa tajos mirdz. Visskaistākie ir vārdi, ja tos saka no sirds!
Ieskaties man acīs! Tās tev visu pateiks bez vārdiem.
Vārdi ir vara, ir tilts un mūris; vārdi mūs apvieno, vārdi mūs šķir. Vārdi ir
Daudz laimes Tev Dzimšanas dienā Bet Tu tikai nelec sienā, Lai mēs varam Tevi apsveikt