Dzīve ir kā svārki šauri, Grūti ir...bet jātiek cauri. Alus, vīns lai galdā plūst, Jubilārs
Šī diena lai Tev skaistāka par citām, Šī diena tikai reizi gadā aust, Lai pietiek
Lai ar gadiņš uzkrīt plecam, Bet vai tāpēc jākļūst vecam? Ja ir sirdī dzīves prieks,
Kaut reizi dzīvē, lai tavs sapnis, Kļūst par īstenību! Kaut reizi dzīvē, lai tava viskvēlākā
Saules zelta piebiruši Visi mazi pudurīši. Būt tādam saulainam Tavam dzīves gājumam!