Kaut reizi dzīvē, lai tavs sapnis, Kļūst par īstenību! Kaut reizi dzīvē, lai tava viskvēlākā
Saules zelta piebiruši Visi mazi pudurīši. Būt tādam saulainam Tavam dzīves gājumam!
Ja Tev dzīvē klājas grūti... tad pie velna visus sūti.. atceries uz brīdi mani.. pasmaidi..
Mīlestība eksistēs tik ilgi, kamēr viens to mīlu sargā - otrs var staigāt apkārt, būt
Ir dzīve tā ka kā katls kūpošs, Kur katrs kumosu sev rod, Tev bērni sagādā