Pūt, Jānīti, vaŗa tauri, (līgo! līgo!) Sasauc savus Jāņa bērnus (līgo!): Jāņa bērni izklīduši, Jāņa
Es sasēju Jāņa sieru Deviņiem stūrīšiem, Lai redzēja Jāņa bērni, Jāņa nakti sanākuši. * Stūrainīti
Nav vēl pagājis jaunības trakums, kā vecuma dullums jau klāt.
Jānīts dzēra alutiņu, Visi smējās tik par viņu. Šis nu sabēdājies mauj: ?Gribat, lai jūs