Ierausties klēpī kā kaķēns

Balti var nosnigt pār zemi sniegs,
Rāmi var pieskarties laimes mirklis,
Ierausties klēpī kā kaķēns- prieks,-
Gaismu, ja šodien Tev dāvinās sirdis,
Izsējot siltāko sauli no sevis,
Tikai tad Tevī viss un ikviens
Atnāks vēlreiz un projām vairs neies.
*
( M.Svīķe)