Vārda dienā Tev par prieku

Ja es būtu putniņš mazs,
Kas uz zara karājas!
Vārda dienā Tev par prieku
Dāvinātu treknu slieku!

Katrs putniņš

Katrs putniņš, kas uz zara, Lai tev vārda dienā zvana!

Ja es būtu

Ja es būtu putniņš mazs, Kas uz zara šūpojas. Vārda dienā Tev par prieku Dāvātu es treknu slieku.

Laimi ar kaudzēm

Laimi ar kaudzēm, Prieku ar pūriem, nauda lai ienāk No visiem stūriem.

Prieku atrast prot!

Lai laimes daudz, Lai bēdas steidzas garām, Lai sirds ik dienu Prieku atrast prot!