Ziemassvētki

Gribas aizdegt sveces

Gribas aizdegt sveces pretī Ziemassvētkiem,
Lai pār staru laipu viegli atnākt tiem,
Lai pār staru laipu baltas pārslas viz,
Nesot zemei tuvāk klusās debesis.

Miers un klusums dziļš

Ir atkal Ziemassvētki klāt,
Ir miers un klusums dziļš.
Pie katrām durvīm pieklauvē
Kāds ciemiņš gaidīts, mīļš!

Daudz ko mainīt spēsim

Ar uzticību Ziemassvētki nāk,
ka tikai mīlot daudz ko mainīt spēsim.
Ja sirds šo ceļu sveču gaismā sāks,
tad kaut ko mūžīgu sev paturēsim.