spārns

Lai varētu lidot

Mēs katrs esam eņģelīts ar vienu spārniņu.
Lai varētu lidot, mums vajag apskauties…

Pārklāj eņģelis ar spārnu

Lai tevi pārklāj eņģelis ar spārnu,
Lai labajam tas tevī vienmēr sargs;
Lai nezūd tumsā tava ceļazvaigzne,
Jo dzīves ceļš ir nežēlīgs un bargs.