saulrieti

Nekādi sniegi ziedus neapsegs

Būs rītausmas, kas mūžos neizkvēlos,
Un saulrieti, kas dzīvei cauri degs.
Ja sirdis mīl, tad novakaros vēlos
Nekādi sniegi ziedus neapsegs.