radi

Daudzreiz sasaukt draugus

Ilgus, skaistus dzīves gadus
Tev vēl priecāties un smiet,
Daudzreiz sasaukt draugus, radus,
Saldu vīnu glāzēs liet!

Uzslavas tev skaistas teic!

Vienreiz gadā diena tāda
Ko par vārdenīti sauc,
Draugi sveic un radi sveic,
Uzslavas tev skaistas teic!

Neļauj radiem nomirt badā

Vārda diena vienreiz gadā,
Neļauj radiem nomirt badā.
Liec uz galda siļķes asti,
Un zem galda šņaba kasti!:)