oma

Vienmēr jautra oma

Lai tev vienmēr jautra oma,
Priecīgs prāts un gudra doma,
Lai tev vienmēr pietiek spara
Darīt to, ko jāpadara!

Allaž gaitu ņipru

Veselību stipru,
Allaž gaitu ņipru;
Brīnišķīgu omu,
Tūkstoš labu domu!!!