ofiss

Ofisā jābūt

Katrā īstā ofisā jābūt trīs svarīgām lietam:
kniebējam, spraudējam un drāzējam.

Ja skolas zvans man vēlreiz dūktu, Es atkal solā sēstos sīks, Trīs lietas skolotājiem lūgtu,
Jaunā gada vārtos stāvot, ceriet uz laimi; mirkļiem, kas dara bagātus; uz darbu, kas spēcina;
Lai Salavectēvs savā tarbā nes panākumus jaunus darbā, lai veselību kaulos rīvē, dod laimi personīgā
Lai ziemassvētku vecītis savā tarbā Nes spožus panākumus darbā Lai veselību kaulos rīvē, Nes laimi
Veselīgs miegs ne tikai paildzina mūžu, bet arī saīsina darba laiku...