ofiss

Ofisā jābūt

Katrā īstā ofisā jābūt trīs svarīgām lietam:
kniebējam, spraudējam un drāzējam.