mīl

Lai Tev ir ko mīlēt

Lai Tev ir ko mīlēt, un lai Tevi mīl,
Lai Tev ir ko gaidīt un Tevi gaida,
Lai ir ko darīt un ir kas to spēj novērtēt,
Lai debesis Tevi sargā un uz zemes lai Tevi mīl.

Lai mīl mani kāds

Ja vaicātu Dievs man, ko gribu es vēl –
Vai bagātu dzīvi vai garu, –
Es atbildētu: “Lai mīl mani kāds
Un kādu lai mīlēt es varu.” Lasīt tālāk

Kas Tu esi

Lai Tevi mīl nevis par to kas Tu esi,
bet par to ka TU ESI.

Ceri uz brīnumu

Tici sapnim – tas piepildīsies
Ceri uz brīnumu – un tas nāks
Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretīm daudz sirsnīgāk.
Piedod tiem, kas pāri tev darījuši. Lasīt tālāk

Manī raugās Debesis

…pa logu manī raugās Debesis,
…es raugos tajās.
…mums abiem ir tik labi, tāds miers, piepildījums un sajūsma!
…un, ja Tavam logam priekšā biezi aizkari un Lasīt tālāk

Ko gribu es vēl

Ja vaicātu Dievs, ko gribu es vēl.
Vai bagātu dzīvi, vai garu.
Es atbildētu – Lai mīl mani kāds.
Un lai mīlēt kādu es varu…….

Ja vaicātu Dievs man, ko gribu es vēl - Vai bagātu dzīvi vai garu, -
Lai Tevi mīl nevis par to kas Tu esi, bet par to ka TU ESI.
Tici sapnim - tas piepildīsies Ceri uz brīnumu - un tas nāks Mīli! Un pasaule
...pa logu manī raugās Debesis, ...es raugos tajās. ...mums abiem ir tik labi, tāds miers,
Ja vaicātu Dievs, ko gribu es vēl. Vai bagātu dzīvi, vai garu. Es atbildētu -