mierīgs

Priecājies par pieredzi

Dzimšanas dienā esi mierīgs,
Visu labi pārdomā.
Neskumsti par gadiem,
Priecājies par pieredzi.

Ziemsvētku vakarā snieg….

Piespiest pie rūtīm lūpas un pieri
Klajums lai pārredzams tiek,
Lūkoties, cik uz skujiņām mierīgs
Ziemsvētku vakarā snieg….

Piespiest pie rūtīm lūpas

Piespiest pie rūtīm lūpas un pieri,
Klajums lai pārredzamst tiek.
Lūkoties, cik uz skujiņām mierīgs
Ziemsvētku vakarā sniegs.