Līgotāji

Līgotāji meklē krūmus

Sarījušies riepu dūmus
līgotāji meklē krūmus
rītam austot – Jānis klusi
streipuļo uz māju pusi.

Nav vairs tālu Jāņu diena

Līgotāji, līgotāji,
Nav vairs tālu Jāņu diena:
Šī dieniņa, rīt dieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.