lācis

Kamēr dziļā miegā krācis

Reiz no tāliem ciemiem nācis
salatēvs bij trakot sācis.
Kamēr dziļā miegā krācis,
viņu izdupsējis lācis.