kaimiņi

Līdz kāzām un pēc kāzām

Līdz kāzām vīrietis runā, bet sieviete klausās.
Pēc kāzām sieviete runā, bet vīrietis klausās.
Pēc pāris gadiem runā gan sieviete, gan vīrietis, bet klausās kaimiņi…
Pacelsim glāzes par labiem kaimiņiem!