ēzelis

Jo nevarēja izvēlēties

Ēzelītis bada nāvē nomiris guļ pie upes un siena kaudzes.
Viņš nomira, jo nevarēja izvēlēties ko vispirms – padzerties vai paēst.
Tad nu iedzersim par to lai mēs nebūtu ēzeļi.