dūmi

Aiz kalniņa dūmi kūp

Aiz kalniņa dūmi kūp.
Kas tos dūmus kūpināja?
Jāņu bērni kūpināja,
Jāņu zāles lasīdami.

Līgotāji meklē krūmus

Sarījušies riepu dūmus
līgotāji meklē krūmus
rītam austot – Jānis klusi
streipuļo uz māju pusi.