bļoda

Visi viņu aizmiršuši

Pīrāgam, nabagam,
Atkal šogad neieit tam.
Visi viņu aizmiršuši
Vienu bļodā atstājuši!

Lai ir pīrāgs pilns ar speķi, Lai uz drēbēm nav ne pleķa, Lai ir naudas
Ziemassvētku laiks... kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī, kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma
Ko vēlēt svecei. Lai tā degtu? Tā skaisti nodegs i bez manis... Ko vēlēt eglei.
Nāc, klusā nakts, ar savu svēto mieru, Pēc kura neskaitāmas sirdis tvīkst. Un lai no
Šim vakaram - spožākās zvaigznes, Šim vakaram - baltākais sniegs. Bet gaišāks par svecītēm eglē