beigas

Lai gadi rit, tā tam ir jābūt Un lai par tiem nekad nav žēl. Tik
Atnāk dienas, Aiziet dienas Gadi vijas gredzenā Balti sniegi, Zelta sapņi Satin dzīvi kamolā.
Ai, gadi, ai, gadi, Vai tiešām Jūs pamazām žiglāki kļūstat? Nesteidzies novecot, sirds, Vēl jau
Savos gados tu vari atļauties..... - iedzert mazliet vairāk nekā drīkst - dejot mazliet nerātnāk
Gadi nāk un pazūd tālē, gadi prom ar vēja spārniem skrien un tavā dzīves pavedienā