baloži

Atmiņu kamanās brauc

Dienas steidzas kā baloži zili
Un Tu velti tās atpakaļ sauc,
Pazūd takas un aizsnieg sili,
Vakars atmiņu kamanās brauc.

Ar Ziemassvētku baltajām kamanām Eglīšu gaismā Brauksim Jaungadam pretī, Līdzi ņemot tikai labās dienas, Gaišās
Dienas zied, jo tu tām ziedēt liec, Naktis mirdz, jo tu tām gaismu dedz! Un
Ar tevi dienas sarunājas, darbs padarītais tevi teic. kā dārgakmeņi gadi krājas, Pie tevis apstājas
Dienas vizot un līgojot gājušas - Tās kā buras gar krastmalu iet. Nu kā vēji
Es palūdzu saulīti pavest mazu gabaliņu. iegriezties un sveicināt Šīs dienas gaviļnieku.