asara

Dzīvot uz Tava vaiga

Ja es būtu asara,
es gribētu piedzimt Tavās acīs,
dzīvot uz Tava vaiga un mirt pie Tavām lūpām…

Par asarām smej

Dzer mīlu kā vīnu,
Par asarām smej,
Tik nepievil zēnu,
Kas uzticas tev.

Es gribeetu piedzimt

Ja es būtu asariņa,
Es gribeetu piedzimt tavās atstiņās,
Dzīvot uz tava vaidziņa,
Un mirt pie tavām lūpiņām!