8.marts

Ak sieviete, ak sieviete - Tu esi mana dieviete! Klēpjiem tulpītes Tev sūtu, Lai šai
Tādēļ saku Jums, sievietes, smaidiet - smaidiet vienmēr, lai sirdīs plūst siltums. Dzeltenā tulpe, lai
Tu uzsmaidīji man uz ielas Kur dienu sīkās gaitās skrej, Un acis tev bij tumši
Sieviete, smaids Tavs tik mīksts, es teiktu, pat pūkains kā salnas rītā izšķīlies bezbēdīgs pūpols.