Skola skaista, skola liela

Skola skaista, skola liela
Tur kur zināšana liela
Tur mums daudz ir prieka
Un skola mums ir tikai viena
Tāpēc visi sacīsim
Skolā gribam ieti mēs.

Uz skolu eju es

Uz skolu eju es, Un somu nesu es, Un solā apsēžos, Un sabiedrībā jūtos!

Šajā dzīves skolā

Uzņem dzīvi kā spēli, Kurā spēlējam visi. Viens nevar spēlēt Šajā dzīves skolā.

Skolā iet mums ļoti patīk

Skolā iet mums ļoti patīk, Katru rītu draugus satikt. Patīk mums kā zvaniņš dzied, Aicinot mūs klasē iet. * Stundās lasīt tālāk

Šurp, grāmatas, uz skolu!

Šurp, grāmatas, uz skolu, Es būšu teicamnieks! Tad māmiņai un tētiņam Un Dzimtenei būs prieks!