Kājas mazgā septembris

Kaut kur tālumā uz lauka
dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
kājas mazgā septembris.
*
Tālumā aiz košiem siliem
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
kad uz skolu doties laiks.