Lai katram tas, kas nepieciešams: sievietēm - olas, vīriešiem - zaķi, jaukiem zaķiem daudz kāposta!
Pāri laukiem zaķis cilpo, Tā kā vējš gar ausīm svilpo! Nevaicāsim kur tas nesas, Ka
Lieldienas ir svētki jauki, Apkārt rikšo zaķi tauki. Visi mājinieki strādā Un par raibām olām
Lieldienās ik pavasari, Apkārt rikšo zaķu bari. Visās mājās čakli strādā, Un par raibām olām
Vij perēkli cīrulis no saules stariem, Un ausmu ķīvīte vij savai ligzdai klāt. Ir zaķi