Met projām šodien rūpes, Kā vīns, lai dzirkstī Vārda dienas prieks! Lai dziesmas plūst No
Met projām šodien rūpes, Kā vīns, lai dzirkstī Vārda dienas prieks! Lai dziesmas plūst No
Katram mums savs vārdiņš dots, Vai viņš siventiņš vai ods. Katram vārdiņam ir dienas, Kad
Saskan divas vīna glāzes, Saskan divi gredzentiņi. Tā lai saskan jūsu dzīve: Mūžu kopā dzīvojot.
Nakts... tumsa... klusums... viņš... viņa... viņš saka: ?jā?... viņa saka: ?nē?... paiet gadi... nakts... klusums...