Uz pudeli, kam stiprāks grāds, tev šodien koncentrējas prāts. Met darbus steidzamos pret sienu un
Katra diena ir diena, lai atpūstos un sapņotu, lai smietos un brīnītos, lai mīlētu un
Es zinu nāks diena, kad laime tev savas rokas pretī sniegs, kad tava seja smaidīs,
Lai laimes daudz, Lai bēdas steidzas garām, Lai sirds ik dienu Prieku atrast prot!
Tu šodien skaties gadu kalnā, Un diena tev tik gaiša šķiet. Mirdz tavos matos sudrabsalna,