Paveries debesīs, ieklausies vējā, jūti kā mostas puķe un strauts. Lieldienu rīta dzīvības dziesmu, mūža
Plūc, māsiņa, ko plūkdama, Saplūc raibus puķu pušķus, Zilus, baltus, iedzeltenus, Kas Jāņos uzziedēja!
Lai jums labi, lai jums ļoti labi Lai jums brīnišķīgi iet Lai jums visi labie
Mans prieks ir manas puķes - Tāds kluss un vienkāršs prieks, Caur to man krietni
Cik 10000 rasas pilienu puķes lapiņā, tik daudz mīļu buču tev no sevis sūtu!