Nāc nākdama, Jāņu diena, Tev ir pulka gaidītāju: Govis gaida zaļu kroņu, Meitas skaistu līgošanu.
Nelīst lietus, nelīst lietus, Šodien lietus nevajaga, šodien lietus nevajag. Salīs manas Jāņu zāles, Salīs
Kas gulēja Jāņu nakti, Tas ne velnam nederēja. Neredzēja Jāņu naktes, Kā ziedēja papardīte; *
Visa laba Jāņa zāle, Ko rauj Jāņa vakarā: Elkšņa lapa, dadža lapa, Cerā rauta papardīte.