Citi Tosti & Apsveikumi
Visa laba Jāņa zāle

Visa laba Jāņa zāle, Ko rauj Jāņa vakarā: Elkšņa lapa, dadža lapa, Cerā rauta papardīte.

Zelta miglu nomigloja

Kaut es būtu tik bagāta. Kā Jānītis šovakar: Papardīte Jāņu nakti Zelta miglu nomigloja.

Papardītē laimi gūsim!

Ja vien paši jautri būsim, Papardītē laimi gūsim! Galu galā varam mēs, Sirdi zaudēt papardēs!

Visas puķes uzziedēja

Visas puķes uzziedēja, Papardīte neziedēja, Tā ziedēja Jāņu nakti Zeltītiem ziediņiem.