Kā ziedēja papardīte

Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas ne velnam nederēja.
Neredzēja Jāņu naktes,
Kā ziedēja papardīte;
*
Kā ziedēja papardīte
Zeltītiem ziediņiem;
Kā dziedāja Jāņu bērni,
Kā dimdēja tautu zeme;
*
Kā dimdēja tautu zeme,
Sili, meži locījāsi;
Kā zvēroja darvas mucas,
Kā saulīte rotājāsi

Visas puķes uzziedēja

Visas puķes uzziedēja, Papardīte neziedēja, Tā ziedēja Jāņu nakti Zeltītiem ziediņiem.

Visa laba Jāņa zāle

Visa laba Jāņa zāle, Ko rauj Jāņa vakarā: Elkšņa lapa, dadža lapa, Cerā rauta papardīte.

Zelta miglu nomigloja

Kaut es būtu tik bagāta. Kā Jānītis šovakar: Papardīte Jāņu nakti Zelta miglu nomigloja.

Papardītē laimi gūsim!

Ja vien paši jautri būsim, Papardītē laimi gūsim! Galu galā varam mēs, Sirdi zaudēt papardēs!