Dodu olu bāliņami Par šūpuļu kārumiņu; Divas devu tautiešami Par augsto šūpošanu!
Augstu šūpoties, zemu krist. Tikai olas nesasist!! No olas šķiļas cālītis, No mīlestības - pārītis:)!
Ai odiņi, masalīši, Neēdiet šovasar: jau es gan šūpojos Visas trīs lieldieniņas.
Es ar savu bāleliņu Lieldienās šūpojos, Viegli tek šūpolītes, Lieldieniņu daudzinot.
Lieldienās šūpojies, Lieldienās priecājies Par pirmiem ziediņiem, Par raibām oliņām.