Metat mani, metējinji

Metat mani, metējinji,
Līdz mēnešam nemetat:
Mēnešam asi ragi,
Noraus manu vainjadzinju.

Lai pazūd tumsa

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs, Glabāsim Lieldienu prieku arvien, Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī. Lieldienu saule lai atspīd arvien.

Šūpojies Lieldienās

Šūpojies Lieldienās, Priecājies Lieldienās - Par baltiem pūpoliem, Par raibām oliņām.

Solīt varam daudz

Solīt varam daudz, arī baudīt varam daudz, mirklis - vai tā ir Dzīve? nesteidzies - pagaidi mani sev līdz........

Ap mani savas rokas skauj

Pie tavām krūtīm ļauj man dusēt, Ap mani savas rokas skauj. Liec Tavām lūpām klusēt, Tik sajust vien šo brīdi lasīt tālāk