Dodu olu bāliņami Par šūpuļu kārumiņu; Divas devu tautiešami Par augsto šūpošanu!
Augstu šūpoties, zemu krist. Tikai olas nesasist!! No olas šķiļas cālītis, No mīlestības - pārītis:)!
Es ar savu bāleliņu Lieldienās šūpojos, Viegli tek šūpolītes, Lieldieniņu daudzinot.
Pirmie putni mājup trauc. Tapēc galdā jāliek pauts. Dienā augstu šūpojies Un līdz rītam žūpojies.
Lieldienās šūpojies, Lieldienās priecājies Par pirmiem ziediņiem, Par raibām oliņām.