Agri lēca saulīte Lieldienu rītinā Pats Dieviņš staigāja Pa zaļu zālīti
Visu gadu dziesmas kraju Ligo, Ligo, Janu dienu gaididama......., Nu atnaca Janu diena........, Nu dziesminas
Ja vaicātu Dievs, ko gribu es vēl. Vai bagātu dzīvi, vai garu. Es atbildētu -
Pār debess velves loku sāk baltu prieku bērt. Es zinu - Dieva roka dod mīlestību