Visu gadu dziesmas kraju Ligo, Ligo, Janu dienu gaididama......., Nu atnaca Janu diena........, Nu dziesminas
Ja vaicātu Dievs, ko gribu es vēl. Vai bagātu dzīvi, vai garu. Es atbildētu -
Pār debess velves loku sāk baltu prieku bērt. Es zinu - Dieva roka dod mīlestību
Ja vaicātu Dievs man, ko gribu es vēl - Vai bagātu dzīvi vai garu, -