Rokas pārtop par ligzdu, Tur putnēns izšķilsies drīz. Vēl brīdis. Putna vārds nolaidīsies Svēts, laimīgs
Nav bijis vēl neviens tāds gads, Kas tikai laimi nestu, no bēdām, rūpēm sargātu Un
"Par patiesu dāvanu var runāt tikai tur, kur dāvinātājs tikpat laimīgs kā dāvanu saņēmējs, kur
Kaut kur ir pļava - Viena vienīgā pasaulē - Tava! Naktīs viņa Tev sapņos smaržo