Ja ir viegls šūpolītis

Laižat mani aplūkot,
Vaj ir vieglis šūpulītis:
Ja ir vieglis šūpulītis,
Tad laimīga dzīvošana!

Mans bērniņš šūpulī

Tā sacīja meža māte, Pa siliņu tecēdama: Pūt, vējiņ, nelauz koku, Mans bērniņš šūpulī.

Ta par visam skaistāk mirdz

Mīlestība - skaista roze, Ta par visam skaistāk mirdz! Laimīgs tas, kam ta ir dota, Ko var glabāt katra sirds!

Esiet laimīgi abi!

Sakļaujas bērzi un vējā šalc Esiet laimīgi abi! Ezerā atsaucas vilnis balts Diviem kopā būs labi.

Esi lepna un spēcīga

Esi sieviete grēcīga, esi lepna un spēcīga, Esi putna spārni, kas vēzienā atvilkti. Drīksti visu, ko sieviete drīkst, Celies augstu, lasīt tālāk