Tās dienas, kad ar tevi nesatiekos, Nekur nav miera man, Un sirds tad neatplaukst nekādos
Skūpsts ir elektriskais zvaniņš Mīlestības priekšnamā. Mīlestība - cukurgraudiņš Dzīves rūgtā kafijā!
Laime nav zvaniņš, kas zvana, Laime nav dimants, kas mirdz. Laime ir nezūdošs sapnis, Patiesa
Vārda dienā šņabi dzert, Meitas abām rokām tvert, Dancot, dziedāt, līksmoties, Un ar pohām pamosties...
Par gadskārtu Jānīts nāca, līgo! līgo! Savus bērnus apraudzīt! Līgo! Līgo! Vai tie ēda, vai