Lai katram tas, kas nepieciešams: sievietēm - olas, vīriešiem - zaķi, jaukiem zaķiem daudz kāposta!
8. marts ir diena, Kad sieviete ik viena Ir pelnījusi ziedus, Un mīļus apskāvienus!
Sievietēm mātēm, sievietēm - sievām, meitenēm seksīgām, pusaudzēm tievām, naciķu liegti, mēs spītējot biedam, dāvājam
Sieviete - dieviete Vīrietis - velns Vīrietis bez sievietes Maziņš un melns.
Tu esi sieviete un ziedus pelnījusi esi, Tā vienkārši bez iemesla, tāpat.. Par to, ka