Visas vēlmes piepildītos

Lai nākamajā gadā visas vēlmes piepildītos,
ņemiet visskaistāko aukliņu un iesieniet tajā mezgliņus:
mezgliņu par katru mīļu cilvēciņu,
mezgliņu par labām domām un apņemšanos,
mezgliņu par to, kas jums visvairāk pietrūkst,
mezgliņu par… nu, to jau jūs zināt labāk.

Eglīšu gaismā

Ar Ziemassvētku baltajām kamanām Eglīšu gaismā Brauksim Jaungadam pretī, Līdzi ņemot tikai labās dienas, Gaišās domas un cerību putnus

Ik rītu mosties

Ik rītu mosties Ar saules gaismu acīs, Ar ziedu smaidu sejā, Ar putnu dziesmām ausīs, Ar taureņu vieglumu domās, Ar lasīt tālāk

Sajūsmo jūsu skatienus

Piesnigušu mežu skaistums, lai sajūsmo jūsu skatienus. Sirdis, lai piepildās baltām domām, un sapņus, lai mirdzošās zvaigznes, krītot, pārvērš īstenībā!

Sirds saule tevī lai nenoriet!

Uz tevi, uz tevi šīs puķes iet, Uz tevi šīs ziedošās domas - Sirds saule tevī lai nenoriet! To lūdz lasīt tālāk