Ar labiem vārdiem Ziemassvētki nāk, lai aizgainītu sāpju stundu rūgtu, lai dzīvot varētu mēs savādāk,
Lai šajā baltajā pasaulē Ikviens savu Glābēju sameklē, Un katram uz pleca lai enģelis Vēsti
Ar Dieva svētību, ar sveces gaismiņu. Ar liesmas siltumu, ar glāsta maigumu Lai Ziemassvētku brīnums,
Pienācis laiks, kad zvaigžņu Putekļi nogulst zem kājām Un egle mirdz gaiši katrā mājā, -
Sarijušies riepu dūmus, līgotāji meklē krūmus, rītam austot Jānis klusi, streipuļoja uz māju pusi!!!