Lai pagātne ar vēju aizšalc tālu Un tagadne, kā saules stars lai mirdz. Un dzīve
Ar jauna Saules ceļa atsākšanos Sirds jaunam priekam pretī plūst,- Lai GAISMAS lokos mūsu domas
Ar rīta zeltītiem stariem Daudz sveicienu sūtu es, Lai vakara vēsmiņa lēna Atpakaļ atbildes nes.
Viens zelta stars no zvaigžņu spieta Mums katram tieši sirdī krīt, Jo tieši sirdī ir
Šajā dienā līksmu prātu, Konjaciņiem galdu klātu. Saulainas lai visas dienas, Mākoņainas nav nevienas.