Lai jums ļoti labi

Lai jums labi, lai jums ļoti labi
Lai jums brīnišķīgi iet
Lai jums visi labie putni
Katru rītu logā dzied
Lai jums skaistas debeszilas,
Košas, jaukas puķes zied
Un lai spožā siltā saule
Nekad dzīvē nenoriet
Lai jūs savas dzīves grožus
Varat cieši turēt ciet
Lai jums labi, ļoti labi
Lai jums brīnišķīgi iet!

Izej rītausmā agri, Ja tev daudz vēl ko pasaulei sniegt. Parādi - ieva un ķezbere
Dienas zied, jo tu tām ziedēt liec, Naktis mirdz, jo tu tām gaismu dedz! Un
Tu šodien skaties gadu kalnā, Un diena tev tik gaiša šķiet. Mirdz tavos matos sudrabsalna,
Lai vienmēr dvēsele Tava kā brīnumsvecīte zied, lai ziedi, zvaigznes un sapņi tur savākti vienuviet!
Es raugos tevī kā brīnumā, Jo tava dvēsele silta un vienkārša zied. Un liekas, ka