Būt savā patiesībā drošai, Būt skaistai tā kā rozes zieds, Būt tādai, kuru nevar nodot,
Mīļš kā negaidīts stāsts, Maigs kā pirmais ziediņa glāsts Klusi kā negaidīts lietutiņš Tev no
Būt savā patiesībā drošai, Būt skaistai tā kā rozes zieds, Būt tādai, kuru nevar nodot,
Ir grūti atrast ziedu, kas ilgi nenovīst, vēl grūtāk atrast draugu, kas mūžam neaizmirst.
Viens vienīgs zieds Tik skaists un krāšņš. Viens vienīgs draugs Tik mīļš un dārgs!