Ar skanīgu līgo Lai Jāņunakts zied. Lai uguns uz sauli Un vasaru iet.
Ir jāprot atrast un nepagurt, No slapjiem žagariem uguni kurt, No nespodra krama liesmu šķilt,
Varbūt smaržas vējā plīvos, Līgo viesi ieņems sīvos, Varbūt skanēs jautras dziesmas, Tumsā sprēgās uguns
Ar skanīgu līgo Lai Jāņunakts zied. Lai uguns uz sauli Un vasaru iet.
To mīlas uguntiņu, kas jums sirdī krita No visiem dzīves vējiem sargājiet, Nekad lai nedziest