Pret sauli dzīvi griez

Lai dzīves ugunis
Un domas neapdziest,
Lai sadedzināt
Visas ēnas vari.
Pret sauli dzīvi griez,
Un vienmēr noturies
Uz viņas zaļā zara!

Skanīgu līgo

Ar skanīgu līgo Lai Jāņunakts zied. Lai uguns uz sauli Un vasaru iet.

Ir jāprot atrast

Ir jāprot atrast un nepagurt, No slapjiem žagariem uguni kurt, No nespodra krama liesmu šķilt, Gan sasildīt citus, gan pašam lasīt tālāk

Skanēs jautras dziesmas

Varbūt smaržas vējā plīvos, Līgo viesi ieņems sīvos, Varbūt skanēs jautras dziesmas, Tumsā sprēgās uguns liesmas. Alus kausi - Jāņu lasīt tālāk

Lai Jāņunakts zied

Ar skanīgu līgo Lai Jāņunakts zied. Lai uguns uz sauli Un vasaru iet.