Plūc, māsiņa, ko plūkdama, Saplūc raibus puķu pušķus, Zilus, baltus, iedzeltenus, Kas Jāņos uzziedēja!
Lai jums labi, lai jums ļoti labi Lai jums brīnišķīgi iet Lai jums visi labie
Cik 10000 rasas pilienu puķes lapiņā, tik daudz mīļu buču tev no sevis sūtu!
Visas puķes uzziedēja, Papardīte neziedēja, Tā ziedēja Jāņu nakti Zeltītiem ziediņiem.
Mūsu svētkos vēlu tev To, ko vēlējos es sev: Prieku, naudu, puķu vāzi, Pudeli un