Izej rītausmā agri

Izej rītausmā agri,
Ja tev daudz vēl ko pasaulei sniegt.
Parādi – ieva un ķezbere ziedlaimē zied.
Parādi – debesis rītausmā sārtā,
palīdzi zīlīti sadzirdēt vecajos ozolos.
Māci pie tulpes un narcises noliekties..
Izej rītausmā agri – rīts pa rasa ceļiem un lielceļiem,
Gaismiņu atsudrabo…..

Lai jums labi, lai jums ļoti labi Lai jums brīnišķīgi iet Lai jums visi labie
Dienas zied, jo tu tām ziedēt liec, Naktis mirdz, jo tu tām gaismu dedz! Un
Tu šodien skaties gadu kalnā, Un diena tev tik gaiša šķiet. Mirdz tavos matos sudrabsalna,
Lai vienmēr dvēsele Tava kā brīnumsvecīte zied, lai ziedi, zvaigznes un sapņi tur savākti vienuviet!
Es raugos tevī kā brīnumā, Jo tava dvēsele silta un vienkārša zied. Un liekas, ka