Lai Tev nauda čupām nāk

Daudz, daudz laim un lustīg prāt,
Lai Tev nauda čupām nāk,
Lai Tu vinnē Volg vai Čaik,
Lai Tev netrūkst šnabs un paik!

Visas puķēs pārvērstos

Ja tās domas, ko Tev veltu
Visas puķēs pārvērstos,
Bagāts dārzs ap Tevi zeltu
Grimdams smaržu vīrakos!

Tici nākotnei un dzīvei

Tici zvaigznēm debess tālē,
Kas virs Tavas galvas mirdz,
Tici nākotnei un dzīvei,
Tici tam, ko saka sirds.

Mīļus vārdus pateikt

Daudz laimes Tev Dzimšanas dienā
Bet Tu tikai nelec sienā,
Lai mēs varam Tevi apsveikt
Un vēl mīļus vārdus pateikt.

Visskaistākie ir ziedi, ja rasa tajos mirdz. Visskaistākie ir vārdi, ja tos saka no sirds!
Ieskaties man acīs! Tās tev visu pateiks bez vārdiem.
Vārdi ir vara, ir tilts un mūris; vārdi mūs apvieno, vārdi mūs šķir. Vārdi ir
Daudz laimes Tev Dzimšanas dienā Bet Tu tikai nelec sienā, Lai mēs varam Tevi apsveikt
Tavas acis pavedina, tavi vārdi pamudina, tavi glāsti samulsina, tavi skūpsti apklusina.