Es viņu lūgtu

Ja būtu Dievs, es viņu lūgtu, lai sargā Tevi kurp vien ej,
Lai mīlestība nepietrūktu un laimes Tavai dvēselei.
Ja būtu Dievs, es ceļos kristu un lūdzot aizplūstu kā gaiss,
Lai Tavā sejā neizdzistu, Tavs daiļums, viņam līdzīgais.

Novēlam no visas sirds

Lai laime Tev visur smaida,
Un mīlestības zvaigzne mirdz,
Un vēl – prieks allaž lai Tevi gaida
To novēlam no visas sirds.

Kas šo dienu nepiemin!

Kad uz visas zemeslodes
Tavu dzimtenīti svin,
Tad lai slimo tas ar gripu,
Kas šo dienu nepiemin!

Kad uz visas zemeslodes Tavu dzimtenīti svin, Tad lai slimo tas ar gripu, Kas šo
Kad uz visas zemeslodes Tavu vārda dienu svin, Tad lai slimo tas ar gripu, Kas
Kad uz visas Zemeslodes Tavu Vārdadienu svin, Tad lai slimo tas ar gripu, Kas šo
Lai laimes daudz, Lai bēdas steidzas garām, Lai sirds ik dienu Prieku atrast prot!
Tu šodien skaties gadu kalnā, Un diena tev tik gaiša šķiet. Mirdz tavos matos sudrabsalna,