Ir atvilkusies ziema

No tālām krievu sādžām,
Kur valda nīcība un bads,
Ir atvilkusies ziema,
Tai lidzi Jaunaisgads!

No sirds vēlam jums gaišus

No sirds vēlam jums gaišus,
siltus un priecīgus Ziemassvētkus!
Lai Jaunajā gadā piepildās visi jūsu labie sapņi,
kas ticības kamolā satīti, mīlēti un loloti!

LŪGSIM Ziemassvētku zvaigznēm Tā kā ziediem debess laukā plaukt. Zaļo egļu zaros svecēm Tā kā
Ar Ziemassvētku baltajām kamanām Eglīšu gaismā Brauksim Jaungadam pretī, Līdzi ņemot tikai labās dienas, Gaišās
Šodien nolieciet Ikdienas steigu un rūpes, Lai egle tās paņem Un sveķotā čiekurā slēdz!
Šim vakaram spožākās zvaigznes, Šim vakaram spožākais sniegs, Bet spožāks par svecītēm eglē Lai sirdī
Salavecis, kam ir bārda Piedzēries un egli spārda. Egle brīnās: "Kas tad tas?" "Man tak